První board meeting

Brno, pátek

Prezentace, diskuse, oběd v bistru, cesta domů. Vyřešilo se:

  • jedna
  • dva
  • tři
  • čtyří